BRILLIANT DRAGONS

Mega paddleboardy

Brilliant Dragons představuje novou sportovní aktivitu: MEGABOARDY - obří paddleboardy pro 10 pádlujících.

V srpnu 2017 jsme pořídili 3 tato jedinečná plavidla a po jejich křestu na naší loděnici na Císařské louce jsme je představili na závodech dračích lodí na Pilské nádrži ve Žďáru nad Sázavou.


Jak se na megaboardu jezdí?

Desetičlenná posádka stojí na boardu ve dvojicích za sebou, každý pádluje dlouhým SUP (Stand-Up Paddling) pádlem na své straně. Vnější nohu si lze opřít do poutka, vnitřní pak oproti noze vedle stojícího partnera. Tak získáte pevnou pozici a jistotu do záběru. Spodní část těla by se neměla při pádlování hýbat, chybou je pokrčování nohou při každém záběru, jenž board rozhoupává a narušuje rovnováhu. Pro záběr se snažíme dosáhnout pádlem vpřed, co možná nejdále a ukončíme jej hned za naší pozicí - nezatahujeme pádlo dozadu. Hlavní síla záběru by měla vycházet ze svalů trupu - pro zasazení pádla co nejdále vytočíme trup vnějším ramenem vpřed a záběr zahájíme zpětnou rotací trupu, ruce pak jen dotahují záběr ve finální fázi. První a poslední dvojice na boardu upravuje směr jízdy většinou přitažením přídě či zádě. Ovládání směru je poměrně jednoduché a intuitivní a nevyžaduje žádný speciální trénink.


Megaboardy jako doplněk k dračím lodím?

Zatímco na dračí lodi má směr plavby pod kontrolou náš zkušený kormidelník, megaboard si budete řídit sami. Z naší zkušenosti to však po krátké chvíli zvládájí prakticky všichni. Na závodech pro 15 různých posádek, které na megaboardu jely poprvé, byly všechny schopné trefit na start bez průtahů a i v samotném závodě na 200m jely po přímé linii do cíle, bez kličkování. Nemusíte mít ale strach, že bychom vás v tom nechali úplně samotné - náš instruktor vám bude nablízku a to ať už na 'singl' paddleboardu, anebo na motorovém člunu, aby vám byl k dispozici s radou či pomocí.


Jak by mohl teambuilding na megaboardech vypadat?

Po základní instruktáži na břehu, která pokrývá jak základy stand-up paddlingu, tak i nezbytné bezpečnostní pokyny, dostane každý tým prostor, aby si nový styl týmového pádlování vyzkoušel nejprve v 'bezpečných vodách', t.j. v přístavu, na mělčině, anebo aspoň poblíž břehu či mola. Po krátké chvíli, kdy účastníci získají jistotu, vyrazíme za asistence našich instruktorů dále po vodní hladině na poznávací a zároveň tréninkouvou plavbu, v jejímž průběhu bude mít tým šanci vyladit techniku a hlavně synchronizaci pohybů. Čím lépe se to týmu podaří, tím větší získá naději na dobré umístění v následném závodě. Pro skupiny bez soutěžních ambicí je samozřejmě možné program pojmout též jako výlet po vodě na delší vzdálenost, v Praze na Vltavě například do centra města, na řekách pak též jako splutí vybraného úseku. Budete-li mít vlastní představu programu, rádi vám vyjdeme vstříc. Mega paddleboardy lze snadno převézt kamkoli na vámi vybranou lokalitu.


Bezpečnost na megaboardu.

Na akcích Brilliant Dragons je možnost zapůjčení plovacích vest pro všechny účastníky samozřejmostí. Megabordy jsou až překvapivě stabilní a nemají tendenci se při najetí na vlny rozhoupat tak, aby členové posádky hned popadali do vody. Z naší zkušenosti je spadnutí z megabordu spíše ojedinělé. Spadne-li, nebo seskočí-li jeden člen posádky, stabilitu megaboardu to příliš neovlivní a tak koupajicího se kolegu nemusí nutně následovat i ostatní. Pokud k pádu do vody dojde, jsou na blízku naši instruktoři, kteří dotyčnému pomohou situaci vyřešit. (Z 15 posádek, které si na Piláku zajely závod na 200m, nespadl nikdo)